Over Tjongeroog

Tjongeroog is een trainingsinstituut in Friesland. In een prachtige omgeving helpen we je om met jezelf aan de slag te gaan. Tjongeroog is a training institute in the North of the Netherlands.

Nieuw: Tjongeroog Relax FM!

Tjongeroog.org – Luister naar Tjongeroog Relax FM. Deze rustige, zachte muziek helpt je weer te ontspannen en stress te verminderen. Tjongeroog heeft deze muziek gekocht en de lijst samengevoegd om je te helpen. Geweldig om naar te luisteren als je thuiskomt na een stressvolle dag!

Tjongeroog.org – Listen to Tjongeroog Relax FM. This calm, southing music will help you relax again and reduce stress. Tjongeroog bought this music and put the list together to help you. Great to listen to when you come home after a stressful day!

5 tips to reduce stress

Do you have too much stress? Do you feel empty and exhausted? You do not feel like that for nothing. The signals that your body and your mind are giving you at this moment are going to help you to learn something new. About yourself, your thoughts, your priorities in life and the choices you make. Here are a few important tips that you can get started yourself.

Tip 1: Sleeping is important

If you have a good night’s sleep, you can process the stimuli you have gained during the day. If you can not sleep because your head continues to grind, take a cup of warm milk or tea before going to bed and put some soft, quiet music on when you go to your bed. Bring your attention to the music. Every time your head wanders off, force yourself to listen to the music again.

Nice tip: listen to the wonderful music on Tjongeroog Relax FM

Tip 2: Stress and stimuli are part of life

The point is that you take time to deal with the stress and stimuli. You can “recharge” yourself by doing fun things that make you feel relaxed. Listen carefully to the signals from your body. For example: if you feel tired, take a moment to rest.

Tip 3: Stop your own thoughts if you are too busy

Usually our thoughts are trying to convince us that if we don’t do an activity, things go wrong. But is that really true? Ask yourself this question: must I do this now?

Must = Am I obliged to do something or will something crash horribly if I don’t do it? (be honest!)

I = Am I the only one who can do it? Can someone else do this?

Do = Is not doing it also an option? What is important to me now? What do I need myself?

This = Is it important to me?

Now = Is it a priority? Can it be done in a few days/months as well?

Tip 4: Try to let go of your tendency to exercise control

Only do what is really necessary and focus on what you need to feel good about yourself. Once you feel powerful again, you can also be there for others.

Tip 5: Sometimes it is necessary to seek help

You can break the downward spiral that you are in. By sincerely looking at your own choices and habits you will soon feel better. Tjongeroog Training Institute specializes in helping people to gain insight into their own behavior and habits.

What can you do yourself to quickly regain your strength? Tjongeroog training sessions are individual or in groups. Contact us for more information. We can also help you if you’re not a native dutch speaker.

Nice tip: Plan a short trip for yourself in order to work on yourself and stay in a quiet, relaxing environment! In the surroundings of Tjongeroog there are possibilities to stay overnight (see www.tjongerlinde.nl). This way you will return home well rested and relaxed.

5 tips om stress te verlagen

Heb je teveel stress? Voel je je leeg en uitgeput? Je voelt je niet voor niets zo. De signalen die je lijf en je geest je op dit moment geven, gaan je helpen om iets nieuws te leren. Over jezelf, je gedachten, jouw prioriteiten in het leven en de keuzes die je maakt. Hier een paar belangrijke tips waarmee je zelf aan de slag kunt.

Tip 1: Slapen is belangrijk

Als je een goede nachtrust hebt, verwerk je de prikkels die je overdag hebt opgedaan. Als je niet kunt slapen omdat je hoofd blijft malen, neem dan een kopje warme melk of thee voor het slapen gaan en zet zachtjes wat rustige muziek op als je in je bed ligt. Breng je aandacht naar de muziek. Iedere keer als je hoofd weer afdwaalt naar piekeren, dwing jezelf dan om weer naar de muziek te luisteren.

Leuke tip: luister eens naar de heerlijke muziek van onze Tjongeroog Relax FM zender

Tip 2: Stress en prikkels horen erbij

Het gaat erom dat je tijd neemt om de stress en prikkels te verwerken. Je kunt jezelf “opladen” door leuke dingen te doen die zorgen dat je ontspant. Luister goed naar de signalen van je lichaam. Als je je bijvoorbeeld moe voelt, neem dan een rustmoment.

Tip 3: Stop je eigen gedachten als je je te druk maakt

Meestal houden onze gedachten ons voor de gek door te denken dat als we iets niet doen, er allerlei dingen mis gaan. Maar is dat wel zo? Stel jezelf eens deze vraag: moet ik dit nu doen?

Moet = Ben ik het verplicht of gaat er iets vreselijks mis als ik het niet doe? (wees eerlijk!)

Ik = Ben ik de enige die het kan doen? Kan iemand anders dit doen?

Dit = Is het voor mij belangrijk?

Nu = Is het een prioriteit? Kan het ook later?

Doen = Is niet doen ook een optie? Wat is voor mij nu belangrijk? Wat heb ik zelf nodig?

Tip 4: Probeer je neiging om controle uit te oefenen op alles in je leven een beetje losser te laten.

Doe alleen wat echt nodig is en richt je op wat je nodig hebt om weer lekker in je vel te komen. Zodra jij je weer krachtig voelt, kun je er ook weer voor anderen zijn.

Tip 5: Soms is het nodig om hulp te zoeken

Je kunt de neerwaartse spiraal waar je in zit doorbreken. Door oprecht te kijken naar je eigen keuzes en gewoontes kom je al snel verder. Bij Tjongeroog Trainingsinstituut zijn we gespecialiseerd om mensen inzicht te geven in hun eigen gedrag en gewoontes.

Wat kun jij zelf doen om snel weer in je kracht te komen? Trainingen van Tjongeroog zijn individueel of in groepen. Kijk eens op tjongeroog.nl voor meer informatie.

Leuke tip: Plan voor jezelf een uitstapje waarin je aan jezelf werkt en verblijft in een rustige, ontspannende omgeving! In de omgeving van Tjongeroog zijn mogelijkheden om te overnachten (zie www.tjongerlinde.nl). Zo kom je helemaal fris weer thuis.

Jonge vrouwen voelen zich meer uitgeput door werk

Op 14 februari 2018 is op de Nederlandse nieuwssite nu.nl een artikel gepubliceerd over hoe jonge vrouwen zich meer uitgeput voelen door werk. Het is heel interessant om te lezen hoeveel mensen dagelijks stress te voelen of uitgeput zijn. Maar hoe voorkom je dat stress een burn-out wordt?

Lees de blog van Tjongeroog over stress en hoe je een burn-out kunt voorkomen.

In het artikel op nu.nl staat:

“Een vijfde van de vrouwen tussen de 25 en 35 jaar voelt zich psychologisch uitgeput door hun werk. Ze voelen zich aan het eind van de werkdag minstens een paar keer per maand leeg of moeten ’s morgens vroeg weer aan het werk. Mentale vermoeidheid komt vaker voor in deze groep dan bij vrouwen van andere leeftijden en bij mannen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau TNO.”

In het artikel op CBS.nl staat:

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht dat in 2016 meer dan 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar oud leed aan psychische vermoeidheid door werk.

Lees de blog van Tjongeroog over stress en hoe je een burn-out kunt voorkomen. Of lees meer over trainingen van Tjongeroog.

 

Young women feel more exhausted by work

Posted on february, 15th 2018

Recently an article was published on the dutch news website nu.nl on how young women feel more exhausted by work. It’s very interesting to see how common it is to feel stress. But how do you prevent that stress turns into a burnout? 

Read the Tjongeroog blog on stress and how to prevent a burnout.

The Article on nu.nl states:

“A fifth of women between the ages of 25 and 35 feel psychologically exhausted by their work. They feel empty at least a few times a month at the end of the working day, or have to get back to work early in the morning. Mental fatigue is more common in this group than in women of other ages and in men, according to research by the Central Bureau for Statistics (CBS) and research agency TNO.”

The Article on CBS.nl:

“The Central Bureau for Statistics (CBS) has researched that in 2016, more than 18 percent of female employees aged 25 to 35 suffered from psychological fatigue due to work.”

Read our blog on stress and how to prevent a burnout. Or contact us for more information on trainings.

 

 

Approach Tjongeroog to cope with stressful burn-out situations

Some people often feel emotionally exhausted by various activities and reasons. For our young generation, the speed of everything around us is the most common reason for a burn-out. When the stress remains untreated, you no longer feel relaxed and eventually end up in a burn-out.

 

If a timely treatment is not performed, people generally become ill. Without the right treatment and training it is quite difficult to deal with it. At the Tjongeroog training institute you will find the perfect environment to learn how to deal with stressful situations. The relaxing environment in which Tjongeroog is located helps you to get out of such situations.

Some tips to tackle stress and burnout

Provide a pleasant environment: the best way to get some relaxation is to spend time in nature. Nature immediately has a soothing effect.
Do nice, sweet, small things for yourself to relax: when you engage in activities that give you energy, you break the vicious circle. Sometimes you just have to forget your current stressful situation!

Professional support for Tjongeroog in case of burn-out complaints

The training programs given at Tjongeroog help you to tackle the unresolved situations and get them out again. The best thing you can learn is how you yourself end up in a stressful situation and how to eliminate stress yourself.

At Tjongeroog you get friendly support from the trainers. The trainers are knowledgeable and well-trained to support you. At Tjongeroog you get handles and encouragement, so that you become energetic again and stand firmly in your shoes. Of course, the soothing environment is the reason why Tjongeroog has chosen for its location in Friesland. That immediately helps to get a different perspective on your situation!

Whether it is the young or older generation, everyone must learn to deal with a kind of stress. It is very important that you learn how to get yourself out of stressful situations. Life is not meant to live with all-time stress. It is meant to live healthy and free of all kinds of inconveniences. Come out of your comfort zone and feel the positivity of life.

Read more blogs about burnout and stress.

Benader Tjongeroog om het hoofd te bieden aan stressvolle burn-out-situaties

Sommige mensen voelen zich vaak emotioneel uitgeput door uiteenlopende activiteiten en redenen. Voor onze jonge generatie is de snelheid van alles om ons heen de meest voorkomende reden voor een burn-out. Wanneer de stress onbehandeld blijft, voel je je niet langer ontspannen en kom je uiteindelijk in een burn-out terecht.

Als een tijdige behandeling niet wordt uitgevoerd, worden mensen over het algemeen ziek. Zonder de juiste behandeling en training is het best moeilijk om ermee om te gaan. Bij het Tjongeroog trainingsinstituut vind je de perfecte omgeving om te leren met stressvolle situaties om te gaan. De ontspannende omgeving waarin Tjongeroog is gevestigd, helpt je om uit dergelijke situaties te komen.

Enkele tips om stress en burn-out aan te pakken

  • Zorg voor een aangename omgeving: de beste manier om wat ontspanning te krijgen, is door tijd in de natuur door te brengen. De natuur heeft direct een rustgevend effect.
  • Doe leuke, lieve, kleine dingen voor jezelf om te ontspannen: wanneer je je bezighoudt met activiteiten waar je energie van krijgt, doorbreek je de vicieuze cirkel. Soms moet je gewoon je huidige stressvolle situatie even vergeten!

Professionele ondersteuning van Tjongeroog bij burn-out klachten

De trainingsprogramma’s die op Tjongeroog worden gegeven, helpen je om de onopgeloste situaties aan te pakken en er weer goed uit te komen. Het beste wat je kunt leren is hoe je zelf in een stressvolle situatie terechtkomt en hoe je stress zelf moet elimineren. Bij Tjongeroog krijg je vriendelijke steun van de trainers. De trainers zijn kundig en goed opgeleid om je te ondersteunen. Bij Tjongeroog krijg je handvatten en aanmoediging, zodat je weer energiek wordt en stevig in je schoenen gaat staan. Uiteraard is de rustgevende omgeving de reden waarom Tjongeroog voor haar locatie in Friesland heeft gekozen. Dat helpt al direct om een ander perspectief te krijgen op je situatie!

Of het nu de jonge of oudere generatie is, iedereen moet leren omgaan met een soort van stress. Het is heel belangrijk dat je leert hoe je jezelf uit stressvolle situaties haalt. Het leven is niet bedoeld om te leven met all-time stress. Het is bedoeld om gezond en vrij te leven van allerlei ongemakken. Kom uit je comfortzone en voel de positiviteit van het leven.

Kijk ook eens op www.tjongeroog.nl of lees meer blogs over burn-out en stress.

Tjongeroog surroundings

Tjongeroog trainingslocatie: een rustgevende omgeving die onmiddelijk stressverlagend werkt.

Over Tjongeroog trainingen

Trainingen van Tjongeroog helpen je om weer lekker in je vel te komen. Even uit de dagelijkse routine ontsnappen? Tjongeroog werkt vanuit een prachtige locatie in Friesland. In de buurt is een verblijf waar je eventueel kunt overnachten.

Een eendaagse training volgen bij Tjongeroog? Dat kan zeker. Er zijn ook meerdaagse trainingen. Zoals de Training Leiding Geven. Of de eenjarige training die helpt om meer kwaliteit en succes te bereiken: Persoonlijk Succes Training.

De trainers van Tjongeroog zijn professioneel en bekwaam. Ze helpen je weer snel op pad, zodat je in je eigen kracht komt.

Kijk ook eens op www.tjongeroog.nl

 

Burn-out oorzaken en symptomen

Uitgelicht

Tjongeroog.org – Wat te doen bij teveel stress? Uit onderzoek blijkt dat 75% van de jongeren tussen 18 en 34 jaar (millenials) overweegt om naar een psycholoog te gaan. Vanwege stress en burn-out klachten. Tjongeroog geeft tips om burn-out te voorkomen.

Wat zijn symptomen van een burn-out?

Een burn-out is een aandoening waarbij iemand zich emotioneel uitgeput voelt. Het kenmerkt zich door het verlies van enthousiasme voor activiteiten die voorheen wel interessant waren en door verminderde prestaties. Een burn-out is het gevolg van het langdurig en overmatig stress ervaren.

Veel jongeren ervaren stress

Millennials (jongeren tussen 18 en 34 jaar) hebben vaak het gevoel van stress. Uit een onderzoek van Metro onder 2.000 jongeren blijkt zelfs dat 75% overweegt om naar een psycholoog te gaan. Vaak werd als reden genoemd:

  • ‘de behoefte eeuwig perfect te zijn op alle fronten’,
  • ‘onzeker’
  • ‘de druk op het werk/stage is veel te hoog, want voor mij tien anderen’ en
  • ‘te veel keuzes op jonge leeftijd’

Als je veel stress voelt – en als deze stress niet goed wordt behandeld – duurt het niet lang voordat een burn-out onvermijdelijk wordt.

Oorzaken burn-out

Een burn-out is niet gebonden aan een bepaald soort baan. Zelfs de beste baan kan leiden tot een burn-out als iemand bijvoorbeeld een sterke drive heeft om te slagen. Zo’n drive leidt tot meer en meer werken en tot een overdrive.

We koppelen het gevoel van stress vaak aan ons werk. Uit onderzoek van de Society for Human Resource Management (SHRM) blijkt dat “burnout van mijn huidige baan” de belangrijkste reden is waarom mensen hun baan opzeggen. Maar de vooruitgang in technologie is ook een factor die meespeelt.

Mensen die zich gestrest voelen lukt het vaak niet goed om werk en persoonlijke vrije tijd te scheiden. Continu online en 24/7 bereikbaar zijn (en bijvoorbeeld nog even ‘what’s appen’ voor het slapengaan) dragen ook bij aan de kans op een burn-out. Ons stress-systeem raakt daardoor overprikkeld.

Persoonlijke factoren bij een burn-out

Je kunt leren ontdekken waar het ‘lek’ zit in je energiesysteem. Soms ontstaat een burn-out als je onvoldoende liefde of energie terugkrijgt van je inzet. Het kan te maken hebben met grenzen stellen. Vaak komt je energie terug door beter je doelen vast te stellen, in plaats van inhouden, inklappen of down worden.

Hoe om te gaan met een burn-out?

Hoe we omgaan met al die prikkels die dagelijks op ons afkomen en ons een gevoel van stress bezorgen, mogen we zelf kiezen. Het is noodzakelijk een proactieve stap te maken om stress aan te pakken en te overwinnen, zodat stress niet omslaat in een burn-out. Wanneer je oprecht naar je eigen gedrag en gewoontes kijkt kom je snel verder.

In de training van Tjongeroog leer je tekenen van stress herkennen, hoe je daar mee om kunt gaan en hoe je weer helemaal lekker in je vel komt. Bij Tjongeroog werken professionele psychotherapeuten en ervaren trainers. En de locatie waar je training plaatsvindt is de moeite waard! De rust van het landschap straalt op je af.

Lees meer over burn-out en stress in onze blogs.

Facts about burnout and symptoms of a burnout

A burnout is a condition where someone feels emotionally exhausted. It is characterized by the loss of enthusiasm for activities that were previously interesting and by reduced performance. A burnout is the result of experiencing prolonged and excessive stress. If you feel a lot of stress, and this stress is not treated properly, it will not take long before a burnout becomes inevitable.

Causes of a burnout

A burnout is not tied to a certain type of job. Even the best job can lead to a burnout if someone, for example, has a strong drive to succeed. Such a drive leads to more and more work and to an overdrive.

We often associate the feeling of stress with our work. Research by the Society for Human Resource Management (SHRM) shows that “burnout of my current job” is the main reason why people quit their jobs. But advances in technology are also a factor that plays a role.

People who feel stressed can often not manage to separate work and personal leisure time. Continuously online and accessible 24/7 (and for example ‘what’s appen’ before bedtime) also contribute to the chance of a burn-out. Our stress system is therefore over-stimulated.

Many young people experience stress

Millennials (young people between 18 and 34 years old) are even more likely to feel stress. A dutch study amongst 2,000 young people by newspaper Metro even shows that 75% are considering going to a psychologist. Reasons such as ‘the need to be perfect forever on all fronts’, ‘insecure’, ‘the pressure on work / internship is much too high, because for me ten others’ and ‘too many choices at a young age’ were often mentioned.

Personality and burnout

You can learn to discover where the ‘leak’ is in your energy system. Sometimes a burn-out occurs if you do not receive enough love or energy from your commitment. It may have to do with setting limits. Often your energy comes back by better determining your goals, instead of collapsing or breaking down.

How to deal with a burnout

How we deal with all those stimuli that stress us out every day, is our own choice. It is necessary to take a proactive step to tackle stress and overcome it, so that stress does not turn into a burnout. But when you sincerely look at your own behavior and habits, you can quickly learn how to make smarter choices.

At the Tjongeroog Training Institute you’ll learn to recognize signs of stress, how you can deal with it and how you can feel comfortable again. Professional psychotherapists and experienced trainers work at Tjongeroog. The location of the training in the North of the Netherlands is absolutly worth it! The tranquility of the landscape shines at you.

Contact us for more information at the Tjongeroog training institute.

pexels-photo-52608.jpeg